הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת חיפה | كلية الحقوق، جامعة حيفا
Faculty of Law University of Haifa
Law in a Changing World
collapse The Clinic for Arab Minority Rights
אילן סבן
Dr. Ilan Saban
isaban@research.haifa.ac.il