הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת חיפה | كلية الحقوق، جامعة حيفا
Faculty of Law University of Haifa
Law in a Changing World
collapse The Clinic for Human Rights
כרמית טולדנו (שי)
Dr. Sandy Kedar
sandy@law.haifa.ac.il
 
כרמית טולדנו (שי)
  Adv. Samar Qudha