הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת חיפה | كلية الحقوق، جامعة حيفا
Faculty of Law University of Haifa
Law in a Changing World

 Dr. Daniel Benoliel

  

  International Intellectual Property, Patent Law, Public International  Law, Entrepreneurship Law