הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת חיפה | كلية الحقوق، جامعة حيفا
Faculty of Law University of Haifa
Law in a Changing World

 Prof. Oren Gazal-Ayal, Dean

  

Criminal Procedure, The Criminal Justice System, Plea Bargaining, Law and Economics