הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת חיפה | كلية الحقوق، جامعة حيفا
Faculty of Law University of Haifa
Law in a Changing World

 Prof. Emanuel Gross

  

Military Law, Law and Morality, Evidence, Criminal Procedure, Criminal law, Law and Terrorism