הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת חיפה | كلية الحقوق، جامعة حيفا
Faculty of Law University of Haifa
Law in a Changing World
Omer Kimhi
academic_ranks_eng
academic_ranks_heb
Contact:
Email: okimhi@law.haifa.ac.il
Room: 3031
Reception:
Phone: 04-8242005