הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת חיפה | كلية الحقوق، جامعة حيفا
Faculty of Law University of Haifa
Law in a Changing World

 Prof. Yoseph M. Edrey

  

Tax Law; Tax Policy; The Constitutional aspects of the National Economy (Israeli and U.S. Federal)