הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת חיפה | كلية الحقوق، جامعة حيفا
Faculty of Law University of Haifa
Law in a Changing World

 Prof. Doron Menashe

  

Law,Theory of Legal Proof,Theory of Criminal Procedure,Mathematical aspects of Evidence law