הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת חיפה | كلية الحقوق، جامعة حيفا
Faculty of Law University of Haifa
Law in a Changing World

 Prof. Mordehai Mironi

  

Labor & Employment, Negotiation, Alternative Dispute Resolution (ADR),Mediation & Arbitration