הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת חיפה | كلية الحقوق، جامعة حيفا
Faculty of Law University of Haifa
Law in a Changing World

 Dr. Sagit Mor

 Head of the LL.M Program in Law and Health

 Disability and law; law and society; torts; law, health and bioethics