הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת חיפה | كلية الحقوق، جامعة حيفا
Faculty of Law University of Haifa
Law in a Changing World

 Prof. Eli Salzberger

  

Jurisprudence, law and economics, constitutional law, supreme court, law and political theory