הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת חיפה | كلية الحقوق، جامعة حيفا
Faculty of Law University of Haifa
Law in a Changing World

 פרופ' אבישלום תור

  

דיני הגבלים עסקיים, דיני תאגידים, גישה התנהגותית למשפט, משפט וכלכלה, הפסיכולוגיה של התחרות