הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת חיפה | كلية الحقوق، جامعة حيفا
Faculty of Law University of Haifa
Law in a Changing World

 Prof. Tal Zarsky, Vice Dean

  

Information Privacy, E-Commerce, CyberLaw, Telecommunications Policy, Property, Contracts