הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת חיפה | كلية الحقوق، جامعة حيفا
Faculty of Law University of Haifa
Law in a Changing World
Law and Communication

תואר כפול בתוכנית משותפת במשפטים ותקשורת
 
 

 
 
 

סטודנטים החפצים לשלב לימודי משפט עם לימודי החוג לתקשורת ימצאו בתוכנית זו מענה ייחודי, המאפשר רכישת ידע במבנה התקשורת בישראל כמו גם בגישות תיאורטיות שונות המתמודדות עם תופעת התקשורת המודרנית.

 
 
 

 

בעבר הרחוק, נוהלה ההתדיינות המשפטית בשטח סטרילי יחסית, אשר בודד את השופטים מסביבתם, על-מנת לשמור על האובייקטיביות השיפוטית. אך ימים אלה חלפו כאילו לא היו כלל. די במבט חטוף על כותרות המדיה האלקטרונית והכתובה, כדי להיווכח על הסימביוזה הקיימת בין משפט לבין תקשורת. כך משל עמדה חקירתו של נשיא המדינה במרכז הדיון הציבורי, וסירבה לרדת מסדר היום. בנוסף לכך, הולידה הפרשה שאלות רבות ומגוונות, וביניהן: אימתי יש להדיח נשיא מכהן מתפקידו בשל חשדות לעבירות פליליות? מהו ההיקף המידתי והראוי לחסינותם האישית של אישי ציבור? האם עדיין קיים צורך במוסד הנשיאות במתכונתו הנוכחית במדינת ישראל? ועוד.
 
על בליל הויכוחים והדיונים ניצחה התקשורת ביד רמה. באמצעות פרשנים משפטיים, ליבנו אנשי התקשורת את הסוגיות השונות, ועיצבו את דעת הקהל סביב הסוגיות הציבוריות השונות. בסביבה תקשורתית מפותחת זו, מעניקים הידע והכישורים התקשורתיים יתרון ברור לעורכי הדין המתדיינים, באמצעות עיצוב דעת הקהל הציבורית לטובת מרשיהם, עוד בטרם נפתח ההליך המשפטי הפורמאלי; ובדומה, מצריך הדיון התקשורתי כיום יותר מתמיד, ידע נרחב ומגוון, על-מנת לדון בבליל הסוגיות הציבוריות העומדות על סדר היום. ידע אשר את רובו מספקת ההשכלה המשפטית, באמצעות פרקים במשפט החוקתי והציבורי; המשפט הפלילי; תורת המשפט; וכיו"ב.

 

 
 
 

"מלוא כל הארץ משפט" אמר לנו השופט אהרן ברק לפני כעשור שנים, ובכך התכוון כי אין נושא אשר אינו מוסדר באמצעות הכללים המשפטיים. כעשור שנים לאחר מכן, ניתן לומר כי "מלוא כל הארץ משפט ותקשורת". שכן אין נושא בעל חשיבות ציבורית אשר עומד כיום במרכזה של התדיינות משפטית, ואשר אינו זוכה לסיקור תקשורתי נרחב.

 
 
 

 

 
 
פרטים מלאים על התוכנית ניתן למצוא בתקנון הפקולטה המתפרסם בתקנון הבוגר.​

 

 
 
 

מרכז אקדמי: פרופ'  יונתן יובל

 
 
 

אתר החוג לתקשורת

 
משפטים ותקשורת