הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת חיפה | كلية الحقوق، جامعة حيفا
Faculty of Law University of Haifa
Law in a Changing World
 
 

2010   Corporate Law  

LecturerCourse  LLBSemester:A4Credit
 
 
 
General Information
 
 
 
Room
Schedule
Tuesday 08-12