הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת חיפה | كلية الحقوق، جامعة حيفا
Faculty of Law University of Haifa
Law in a Changing World
 
 

2347   Law and Government Seminar  

LecturerCourse  ElectableSemester:Credit
 
 
 
General Information
 
 
 
Room
Schedule
Tuesdays 12-14