פעילות משפטית

רשימה חלקית של מזכרים משפטיים שהוכנו על ידי הקליניקה:

 

מזכר הקליניקה - סמכותן של רשויות מקומיות למתן שמות לרחובות העיר או היישוב - אפריל 2017:
חוות דעת משפטית על סמכות רשות מקומית על מתן שם רחוב 
       

מזכר הקליניקה, ינואר 2016:
משפט משווה בעיקר מקנדה, בריטניה וצפון-אירלנד של הסדרים הממתנים את הבעיות הקשות הטמונות בראיות החסויות – התמקדות במודל "הפרקליט המיוחד"

פיטורי עורך ועיתונאי בעת מבצע 'צוק איתן' אוגוסט 2014

כתב התביעה

 
מזכר הקליניקה מפברואר 2010:
שמות ישובים בערבית – שילוט הדרכים.
 
מזכר הקליניקה מינואר 2010:
אכיפה סלקטיבית: אישומים ביחס לפעולות המסווגות כעבריינות אידיאולוגית
 
 
בג"צ 4797/07 האגודה לזכויות האזרח בישראל נ' רשות שדות התעופה (עתירה תלויה ועומדת בעניין הפרופיילינג/ התיוג האתני בשדות התעופה), תגובה משלימה של משפט השוואתי מטעם האגודה לזכויות האזרח, מאי 2010 [עו"ד עאוני בנא, בסיוע פאדי חורי וד"ר אילן סבן]
 

        

 

 
http://weblaw.haifa.ac.il/he/AcademyInCommunity/ClinicList/ArabMinorityRights/PublishingImages/IMG_0427.jpg