זכויות המיעוט הערבי-פלסטיני

הקליניקה לזכויות המיעוט הערבי-פלסטיני
برنامج حقوق الأقلية العربية-الفلسطينية

 

השסע הלאומי בישראל הוא קרוב לוודאי השסע המכונן של החברה הישראלית. הוא מקיף, שנוי במחלוקת ורווי מתחים. מדובר במתחים פנימיים (טענות לנישול ולאפליה) ובמתחים חיצוניים (התחדדותו של השסע בצל הסכסוך המדמם הישראלי-פלסטיני והישראלי-ערבי). 

מטרתה של הקליניקה היא ללבן סוגיות משפטיות מרכזיות הנוגעות לשסע זה, ולקדם עשייה התורמת להתמודדות ראויה עמו, זאת בשלוש דרכים: עבודה עם ארגוני זכויות אדם בתיקים שונים; דיונים קבוצתיים בכיתה; וכתיבת סמינר מחקרי.  

חשובה ההבהרה הבאה. אחד הרעיונות החשובים של הקליניקה, הוא שפעולות שונות שאנו עושים בה נשענות על הסכמה חלקית, להבדיל מלאה, וכי קיומו של מעשה משותף אינו מכשיר או מעלים את שאיננו מוסכם.

כך למשל, קיימת מחלוקת עמוקה בין אזרחים יהודים וערבים ביחס לאופייה הלאומי של ישראל, כמו גם בין ערבים ויהודים המשתייכים לקבוצות זהות שונות בתוך כל אחת מהקהילות הללו. זו מציאות מתמשכת ויציבה. הקליניקה פועלת בתוך "התווך" המשפטי והערכי המשותף שעליו מצהירה מגילת העצמאות, ובכללו ההבטחה כי מדינת ישראל:

... תשקוד על פיתוח הארץ לטובת כל תושביה; תהא מושתתת על יסודות החירות, הצד והשלום לאור חזונם של נביאי ישראל; תקיים שוויון זכויות חברתי ומדיני גמור לכל אזרחיה בלי הבדל דת, גזע ומין; תבטיח חופש דת, מצפון,  לשון, חינוך ותרבות; תשמור על המקומות הקדושים של כל הדתות;  ותהיה נאמנה לעקרונותיה של מגילת האומות המאוחדות.

במילים אחרות, הקליניקה פועלת בתחומים של הדרה וקיפוח של המיעוט, שאינם מתיישבים עם ערכי היסוד של מדינה יהודית ודמוקרטית.  

עסקנו בעבר, בין היתר, בנושאים הבאים: תיוג אזרחים ערבים בשדות התעופה ובכניסה למקומות ציבוריים; זכויות של אנשים עם מוגבלות בחברה הערבית; דיבור המדינה עם אזרחיה הערבים בפרסומיה לציבור (לשכת הפרסום הממשלתית); שוויון הנבחנים הערבים בבחינות הפסיכומטריות; רוחב הסמכות למתן שמות רחובות ברשויות מקומיות ערביות; סוגיית "הראיות החסויות" והצעת החוק למיסוד "עורכי דין מיוחדים", שיסייעו בייצוג של מי שהופעלו כנגדם ראיות חסויות; חופש הביטוי האמנותי של תיאטרון אלמידאן ועוד.  

מעבר לכל אלה נכתבת על ידי משתתפי הקליניקה עבודה סמינריונית על אחת מהבעיות/סוגיות שאותה אנו פוגשים בקליניקה.  

ד"ר אילן סבן | 04-8240637 isaban@research.haifa.ac.il 

 
http://weblaw.haifa.ac.il/he/AcademyInCommunity/ClinicList/ArabMinorityRights/PublishingImages/IMG_0407.jpg


​התמונות באדיבות אורן זיו/ אקטיבסטילס