פרויקטים

לדף פרוייקטיים עכשוויים

מוקד הפניות השנתי - הקליניקה למשפט ומדיניות חינוך מקיימת מדי שנה טרם פתיחת שנת הלימודים ועם תחילה מוקד טלפוני לקידום שוויון הזדמנויות בחינוך בו סטודנטים מקבלים פניות של מאות הורים מכלל רחבי הארץ נוכח פגיעה בזכויות תלמידים במערכת החינוך ומטפלת בהם במגוון דרכים – ייעוץ, פניות משפטיות והליכים משפטיים במקרים המתאימים. קבלת הפניות באמצעים הרגילים מתקיימת לאורך כל השנה.

החינוך בחברה הערבית – בשנתיים האחרונות שמה לה הקליניקה למטרה להעמיק את הידע והשותפות עם הנעשה במגזר הערבי. הקליניקה מקיימת קשר קרוב עם פורום ועדי ההורים הערביים, מייעצת ומייצגת בהליכים. הקליניקה לומדת את הנעשה בחינוך הערבי בחיפה ובשנה הקרובה מתכוונת להרחיב את הפעילות לכלל ישראל באופו עמוק וזאת כחלק ממטרה לטפל בבעיות הרוחב וההפליה של החינוך במגזר הערבי.

פרוייקט חופש ביטוי – קבוצת סטודנטיות מהקליניקה עורכת בדיקה מקיפה בנוגע למדיניות משרד החינוך בנוגע לחופש ביטוי (בתוך הכיתה, בהזמנת אורחים ואפשרות ביטוי של מורים במרחב הציבורי). אנו השקנו קמפיין ביחד עם ארגונים נוספים למתן הגנה משפטית למורים הסובלים מהליכי בירור ומשמעת בעניינים אלו. כמו כן, הגשנו נייר עמדה לחברי הכנסת כנגד הצעת חוק "שוברים שתיקה" לאור הסכנה במעורבות עמוקה של השר במניעת דיון בתכנים שאינם נושאים חן בעיניו פוליטית. אנו שוקדים כיום על עריכת סקר בקרב מורי אזרחות בדבר החופש אותו מרגישים במערכת החינוך להתבטא. ראו קבצים מצורפים:
מודעת הקמפיין
מכתב לחברי הכנסת 

פרוייקט הדתה במערכת החינוך – בעקבות תהליכים המתרחשים בשנים האחרונות במערכת החינוך בכלל ותחת השר הנוכחי בפרט, קבוצת סטודנטים עורכים בדיקה של תהליכי הדתה במערכת החינוך הכללית למול גורמים שונים ותכניות הלימודים.

פרוייקט מדיניות רישום תלמידים בעיר חיפה (ביחד עם פרוייקט הדגל) – סטודנטים בוחנים את מדיניות העיר חיפה בדבר רישום תלמידים והשלכות מדיניות זו על סוגיות חברתיות בעיר. שני צוותי סטודנטים לקחו על עצמם לעשות בדיקה מקיפה לגבי בעיות מערכת החינוך באיזור ה"ואדי" ובאיזור "נוה דוד".

הכנת חוברת מידע למנהלי אגפי חינוך ולמנהלי בתי ספר – סטודנטים שלנו שוקדים על חוברת בעברית וערבית אשר תנגיש סוגיות ערכיות ומשפטיות בהן אנו עוסקים למקבלי החלטות ברמת השטח במערכת החינוך. אנו רוצים להאמין שנוכל "להגיע" לאותם מקבלי החלטות באופן לא מאיים ולא דרך הפריזמה של "מאבק משפטי".

סטודנטים בקליניקה הנוכחית ממשיכים פרוייקט משנים קודמות המבקש לחקור כיצד מתממשת הזכות לחינוך בהליכי מעצר פליליים וזאת על ידי עיון בתיקים מתאימים. לצד זאת, פנינו לשב"ס ולמשרד החינוך בדבר הפרת הזכות לחינוך בבתי כלא. 

 
http://weblaw.haifa.ac.il/he/AcademyInCommunity/ClinicList/EducationPolicy/PublishingImages/Educationpic6.jpg