סגל הקליניקה

​​

collapse הקליניקה לזכויות אדם בחברה
כרמית טולדנו (שי)
ד"ר סנדי קדר
sandy@law.haifa.ac.il
 
כרמית טולדנו (שי)
  עו"ד סאמר קודחה
samar21qt@gmail.com