פרויקטים

 זכויות אדם בחברה
 

פרויקטים  - תשע"ו 2016 - 2015

 

זכויות דיור

זכויות הדיור של האוכלוסייה הערבית בעכו העתיקה ובחיפה

 הזכות לדיור- " לכל אדם זכות לקורת גג שתאפשר לו לקיים את חייו בפרטיות, שיהיו בה תנאי מחיה נאותים, ובסביבה עם נגישות לתעסוקה, לתשתיות ולשירותים חברתיים. על המדינה מוטלת חובה להבטיח, כי לכל אדם תהיה נגישות לדיור בר השגה – דיור שאפשר לעמוד בעלותו בלי לפגוע בצרכים חיוניים אחרים."

(מתוך האגודה לזכויות האזרח)

החברה הממשלתית האמונה על סיוע והענקת פתרונות דיור היא חברת עמידר, החברה הלאומית לשיכון בישראל בע"מ.  תחומי הפעילות המרכזיים של חברת עמידר הם :  ניהול הדיור הציבורי, ניהול ותפעול בתי דיור מוגנים, הענקת סיוע בשכר דירה ועוד.

הקליניקה מעניקה סיוע משפטי עבור האוכלוסייה הערבית בעכו שנחשבת כמוחלשת ... להמשך קריאה

        

אנשים עם מוגבלות

  • מיצוי זכויות ממול המוסד לביטוח לאומי באמצעות יעוץ וליווי פרטני, פניות פרטניות וכן פניות שהגיעו דרך עמותת "אלווין" בחיפה איתה שיתפנו פעולה בפרוייקט זה עד כה.

  • שינוי מדיניות והצעת חוק

  • איתור חסמים לאנשים עם מוגבלויות מול הרשויות, גורמים רשמיים שונים והחברה בחיי היומיום.

 

 פרויקטים  - תשע"ג 2012 - 2013

 
 
התמודדות עם  ג'נטריפיקציה בעיר העתיקה בעכו - בשיתוף האגודה לצדק חלוקתי והעמותה לפיתוח קהילתי עכו
 
איתור חסמים משפטיים למיצוי זכויות דיירים מקומיים בעיר העתיקה ומציאת פתרונות מערכתיים באמצעות ייצוג פרטני של דיירי נכסי רשות הפיתוח, הגשת עתירות, ניהול התדיינויות מול רשויות המדינה (ממ"י, עמידר) וגיבוש פתרונות עם קובעי מדיניות. הפרויקט הוותיק עם העמותה לפיתוח קהילתי עכו יבוצע בשנים הקרובות גם עם האגודה לצדק חלוקתי
 

ביום 7.11.2012 הקליניקה לזכויות אדם בחברה בפקולטה למשפטים באוניברסיטת חיפה ועמותת "ידיד" ,הגישו עתירה לבג"ץ בה התבקש בית המשפט הגבוה לצדק להורות למדינה להפסיק, באופן מיידי,מכירה של נכסי רשות הפיתוח לגורמים פרטיים עד להכנת תכנית שתייעד ולו חלק מנכסי רשות הפיתוח לצרכים חברתיים, לרבות דיור ציבורי בהתאם לחובות רשות המקרקעין על פי חוק רשות מקרקעי ישראל. 

ביום 21.2.2013 - פתיחת מרכז "ג'יראן" - מרכז שיהווה מוקד לפניות תושבי העיר העתיקה  למימוש זכויותיהם בדיור וולשם התארגנות קהילתית לשילובם  בקביעת כיווני התפתחות העיר העתיקה.

  
 זכויות אנשי אינטרסקס  -  בשיתוף המרכז למשפט, בריאות ואתיקה
 
אנשים שנולדו עם מערכות מין כפולות, במסגרת הפרויקט מוקם צוות רב תחומי (הכולל רופאים, פסיכולוגים, פסיכיאטרים, נציגי משרד הבריאות, אינטרסקס ומשפטנים) למיפוי התופעה, הבעיות והדרכים להתמודד איתה במטרה לגבש מדיניות טיפול ראויה שתעוגן בנהלי  משרד הבריאות. התמודדות עם עמדות הציבור בנושא והעלאת המודעות באמצעות ימי עיון ושימוש שבתקשורת. בשיתוף רופאים לזכויות אדם, המרכז למשפט בריאות ואתיקה. 
השנה הצוות מתקדם במגעים עם משרד הבריאות בקביעת נהלים מחייבים  לגבי עריכת ניתוחים לקביעת מין הילוד. הפרויקט נעשה בשיתוף המרכז למשפט, בריאות ואתיקה.
 
בחינת תקפות החלטות הממשלה ומידת יישום מדיניות - בשיתוף עמותת "ידיד"
 
מעקב אחר ביצוע החלטות מדיניות של אורגנים ממשלתיים, לרבות החלטות ממשלה, ובחינת יישומם בשטח. מטרת הפרויקט היא זיהוי חסמי מימוש, התמודדות עם העדר שקיפות ואיתור פתרונות לשם שיפור פעילות הממשל.
 
מרכז "אלווין" -  פרויקט סיוע והדרכה
 
פרויקט חדש משותף עם עמותת אלוין, המשרתת את אוכלוסיות הילדים, מתבגרים ובוגרים עם מוגבלויות. במסגרת הפרויקט ניתן סיוע משפטי  למשפחות במימוש זכויות  בתחום המגבלויות, הרצאות  בנושאים שונים  לקהילה ולקהילת מטופלי המרכז ואיתור תופעות רוחביות לשם פעילות לשינוי מדיניות ככל שיידרשו.