פרויקטים

 
פרויקט אלימות כלכלית -"אלימות כלכלית" הינה תופעה נפוצה בין בני/בנות זוג המתייחסת לאלימות בתוך המשפחה אשר מתבטאת בשליטה כוחנית של בן הזוג בכספים, בנכסים, בזכויות ובחובות המשותפים לבני הזוג. כיום אלימות כלכלית אינה מוכרת כעבירה פלילית, ואיננה באה לידי ביטוי מפורש בחוק למניעת אלימות במשפחה או בכל חוק אחר, ואין כל סעד משפטי.
 
מטרות הפרויקט הינן: להביא נשים שעברו אלימות כלכלית לחיות בכבוד בתוך המשפחה והחברה; העלאת מודעות הן בקרב החברה ככלל ונשים שחוות אלימות כלכלית בפרט והן בקרב מוסדות ציבוריים - המשגת התופעה ודרכי ההתמודדות עימה; חינוך למניעת אלימות כלכלית; חיזוק נשים והעצמתן לשם הוצאתן ממעגל האלימות הכלכלית; להביא לשינוי חקיקתי נרחב שיתייחס להיבטים השונים של האלימות הכלכלית (תיקון חוק העונשין, תיקון חוק יחסי ממון, תיקון חוק אלימות במשפחה ועוד).

פרוייקט משלים בעבירות מין - במסגרת הפרוייקט שמנו לעצמנו למטרה לפעול למען הנגשת הרשויות לנפגעות תקיפה מינית והתמקדנו בנושאים הבאים:

טיפול בחדרים האקוטיים  - בעקבות חשיפת הקליניקה על הנעשה בחדרים האקוטיים (החדרים בבתי חולים שנותנים שירות לנפגעות תקיפה מינית מיד לאחר הפגיעה) כונס דיון בכנסת בו הסטודנטיות של הקליניקה הציגו בפני כלל הגורמים הרלוונטיים כשלים מהותיים באיסוף ראיות בשל אי לקיחת דגימות כנדרש או בשל העדר תיאום אין תיאום ושתפ עם המשטרה – כשלים המובילים לסגירת תיקי עבירות מין מחוסר ראיות. לעיון בכתבה על הדיון באתר וואלה.


אי קבלת עררים על סגירת תיקי עבירות מין – בעקבות פניית הקליניקה בבקשת חופש מידע התברר כי רק 3 מתוך 282 עררים על סגירות תיקים בשל עבירות מין התקבלו על ידי פרקליטות המדינה, אחוז נמוך ביחס לעבירות אחרות. מידע זה ביחד עם תיקים פרטניים בהם מטפלת הקליניקה הינם חשובים להעלאת המודעות לטיפול ראוי בתלונות על עבירות מין. לדיווח בעיתון הארץ על הסוגיה.  


פרוייקט אפליה מחמת הורות במקומות עבודה/נשים בכלכלה - ביום 16.1.16 התקיים פאנל בפקולטה למשפטים שעסק באי שוויון מגדרי בין המרחב הביתי לשוק העבודה, בו נטלו בין היתר ד"ר אריאן סגל רנן, המנחה האקדמית של הקליניקה, ועו"ד ורדית אבידן, המנחה המקצועית של הקליניקה.  המסקנות שעלו מהפאנל מובילות פרוייקט בתחום אותו מובילה הקליניקה.

 
 
 
 
http://weblaw.haifa.ac.il/he/AcademyInCommunity/ClinicList/LegalFeminism/PublishingImages/feminism1.jpg