קליניקות משפטיות

נפתח מרכז "ג'יראן" לסיוע משפטי

נפתח מרכז זכויות "ג'יראן" לסיוע משפטי לדיירי העיר העתיקה בעכו
במסגרת פרויקט בנושא דיור שנועד לסייע לתושבי העיר העתיקה עכו, הנערך בשיתוף בין האגודה לצדק חלוקתי,הקליניקה המשפטית לזכויות האדם בחברה באוניברסיטת חיפה, והעמותה לפיתוח קהילתי עכו (להלן: "השותפים"), וממומן ע"י האיחוד האירופי, הוקם מרכז למיצוי זכויות וסיוע לתושבי העיר העתיקה, שבמסגרתו עורכי-דין מעניקים ייעוץ וייצוג משפטי בנושאי דיור מול הרשויות ובבתי משפט, לשם זיהוי ומיפוי בעיות רוחביות המצריכות פעולות לשינוי מדיניות. שם המרכז "ג'יראן" (שכנים, בערבית) והוא ממוקם בשוק העיר העתיקה בעכו.
מטרתו של המרכז החדש הינה לפעול לשמירה ומימוש זכויות התושבים בתוך העיר העתיקה, ולתת מענה לפניותיהם באמצעות כלים משפטיים, עבודה קהילתית וקידום מדיניות.
במסגרת המרכז החדש יופעל בין היתר ערוץ גישור ליצירת הידברות בין תושבי העיר העתיקה לבין רשויות המדינה, על מנת להגיע להבנות מחוץ לכותלי בית המשפט, ולצורך בחינת והסדרת זכויות הדיירים בבתיהם.
רקע:
אוכלוסיית העיר העתיקה עכו, אשר ברובה הינה אוכלוסיה במצב סוציו-אקונומי ירוד, המתמודדת עם קשיי שפה, מצויה בחוסר מודעות וחוסר הבנה של מצבה המשפטי, בעיקר בכל הנוגע לזכויות בדירות בהן מתגוררת אוכלוסיה זו. מרבית הנכסים בעיר העתיקה הם נכסי רשות הפיתוח (נכסי נפקדים), בהם מתגוררים דיירים במעמד של דייר מוגן.
לרוב, הדיירים אינם מבינים את המשמעות של מונחים אלו ולכן נוצר בלבול בנוגע לזכויותיהם בדירה. כך למשל, דיירות מוגנת אמנם מעניקה לדייר הגנה נרחבת יותר מפני פינוי, וזכויות יתר, אך היא אינה מקנה חסינות כוללת מפני אפשרות לפינויו מהדירה בהתקיים תנאים מסוימים.חלק מהדיירים סבורים בטעות כי זכויותיהם בדירות זהות לזכויות של בעלים בנכס ועל כן אינם ערים לעובדה כי חלות עליהם חובות (שלא חלות על בעלי נכס) וכי הם חשופים לתביעות משפטיות שונות, ובכלל זה תביעות כספיות או תביעות לפינויים מהדירה. כמו כן פעמים רבות אינם מודעים לאפשרות לרכוש את הדירה ולמאמצים של המדינה להעביר את הדירות לידיים פרטיות. ישנם גורמים אשר מנצלים את חוסר המודעות של הדיירים, על מנת לפנותם מדירותיהם, למטרת שינוי פני העיר.
בהיעדר הבנה של מצבם המשפטי, אין בידי הדיירים להתגונן ולעמוד על זכויותיהם בדירה ולהילחם כנגד הליך הג'נטרפיקציה הדורסני המתנהל נגדם. כיום זירת המאבק היחידה של תושבים אלה הינה בעיקר בבתי המשפט כיחידים ולא כקבוצה. כידוע, ההחלטות המתקבלות בבתי המשפט הינן החלטות דיכוטומיות המבוססות על המצב המשפטי הקיים. דיונים בבתי המשפט אינם מאפשרים לראות את התמונה בכללותה ואינם מאפשרים לפעול לשינוי המצב. כאשר הדיון הוא פר מקרה, התוצאה ידועה מראש.
מטרת הקמתו של מרכז זכויות ופתרון סכסוכים הינה לתת מענה בשלושה רבדים במסגרת אחת כוללת:
1. טיפול בפניות פרטניות של תושבים בעיר העתיקה ומתן ייעוץ וייצוג משפטי מול הרשויות הרלוונטיות ובבתי משפט.
פעילות זו, הוכחה כיעילה ביותר הן מבחינת שמירה על זכויותיהם של תושבי עכו העתיקה והן מהבחינה של זיהוי המגמות הכלליות וארגון התושבים לפעולה משותפת. המטרה הינה להרחיב פעילות זו ולבססה באמצעות הגדלת הצוות המקצועי על מנת לתת מענה לכמה שיותר אנשים.
2. המרכז ישמש כמרכז לפתרון סכסוכים אלטרנטיבי, אשר יסדיר את זכויות הדיירים מחוץ לכותלי בית המשפט תוך הידברות בין התושבים והרשויות הרלוונטיות.
השימוש בכלי הבלתי פורמאלי של גישור יוצר הידברות בין הדיירים לבין הרשויות במקום עימותים בבית המשפט. הפעילות הממושכת של השותפים (הקליניקה והעמותה) בעכו העתיקה, יצרה יחסי אמון בינם לבין התושבים, דבר המאפשר לנהל הליכי גישור יעילים ויצירתיים. ההידברות יוצרת מוטיבציה לשיתוף פעולה מצד הדיירים מחד והבנה של צרכיהם ע"י הרשויות מאידך. הדבר מאפשר יצירת פתרונות יצירתיים המסייעים להשארת הדיירים בבתיהם. כמו כן הגישור מאפשר לבחון את זכויותיהם של הדיירים והסדרתם במקרה הצורך.
3. המרכז יפעל לשינוי המדיניות באמצעות כלים משפטיים ופעילות מערכתית מול מקבלי ההחלטות.
הטיפול בתיקים הפרטניים מאפשר היום לשותפים לזהות את המגמות הבעייתיות ואת התשתית המשפטית המאפשרת את הליכי הג'נטרפיקציה בעכו העתיקה. לצורך כך, במקביל להמשך טיפול בתיקים הפרטניים מעוניינים השותפים לפעול גם באפיק של שינוי מדיניות. הקליניקה המשפטית והאגודה לצדק חלוקתי מקיימים שיתוף פעולה ארוך שנים בתחום של שינוי מדיניות בתחום דיור בכלל, ובעכו בפרט, כאשר לאגודה ניסיון רב בפעילות מול מינהל מקרקעי ישראל, המופקד על ניהול נכסי הנפקדים.