סגל הקליניקה

 
 הקליניקה הסניגוריה הציבורית ומערכת המשפט הפלילי
  פרופ' אורן גזל-אייל  ogazal@law.haifa.ac.il
שרון רינגר  עו"ד שרון רינגר  SharonRin@Justice.gov.il