מחקר

הסנגוריה הציבורית ומערכת הצדק הפלילי- פרויקט
 
הקליניקה של הסנגוריה הציבורית ביחד עם מחלקת המחקר בבית המשפט העליון עורכים השנה מחקר מקיף על ההליכים הפליליים במדינת ישראל. המחקר בוחן מדגם מייצג של כאלף וחמש מאות תיקים מכל בתי המשפט בארץ, ובוחן סוגיות כגון שיעור הסדרי הטיעון, שיעור ההליכים המסתיימים בהודאה באישומים, שיעור הזיכויים (בסעיפים מסוימים או מכל העבירות), מספר הדיונים הממוצע בתיק, שיעור התיקים המסתיימים בלא הכרעת דין (כגון חזרה מאישום או התליית הליכים עקב היעלמות הנאשם) ועוד. המחקר נועד להעניק, לראשונה בישראל, תמונת מצב כוללת ומקיפה על התנהלות ההליכים הפליליים בבתי המשפט בישראל.
 

המחקר בהנחיית  פרופ' אורן גזל-איל.