אודותינו

אודות הקליניקה  ומטרתה

החברה הישראלית, בדומה לשאר העולם הולכת ומזדקנת. עם העליה בתוחלת החיים עולות סוגיות מגוונות הקשורות במימוש זכותם של הזקנים בחברה לחיים ברווחה ובכבוד. יחד עם זאת האוכלוסיה המבוגרת בישראל נחשפת להבניה חברתית שלילית כלפיה- גילנות- דבר המוביל להפליה והדרה במגוון תחומי חיים כגון: עבודה, בריאות וזכויות סוציאליות. על מנת לעודד שיח זכויות ולא שיח צרכים בכל הנוגע לקבוצה זו, נדרשת עבודה משפטית- חברתית לשינוי מדיניות וקידום מעמדם של הזקנים באוכלוסיה כפרטים וכקבוצה. כיום רווחת ההכרה כי עולם זכויות הזקנים הינו חלק בלתי נפרד משיח זכויות האדם הכללי.

פעילות הקליניקה נעשית בשיתוף פעולה עם ארגון חברתי – עמותת המשפט בשירות הזיקנה – הפועלת יותר מעשור לקידום זכויות זקנים תוך שימוש בכלי פעולה משפטיים; וכן בשיתוף פעולה עם החוג לגרונטולוגיה, מדעי הזיקנה, באוניברסיטת חיפה, שהינו חוג לתארים מתקדמים המתמקד בהיבטים הרב ובין תחומיים של מדע הזיקנה. 

 

פעילות ועשייה במסגרת הקליניקה

במסגרת הפעילות בקליניקה הסטודנטים נחשפים לסוגיות מרכזיות הנוגעות למגוון נושאים כגון : הזכות לבריאות בזיקנה לרבות הזכות לטיפול סיעודי ממושך כחלק מסל הבריאות, הזכות לרווחה לרבות הזכות לפנסיה הוגנת בקיבוצים וזכויות פנסיה לנשים, הזכות לשוויון במניעת גילנות והפליית זקנים בעבודה בפנאי ובמערכת הבריאות, הזכות לאוטונומיה וחופש בחירה לרבות מניעת אפוטרופסות ותכנון משפטי בזיקנה, העצמה באמצעות מתן מידע ייעוץ והפצת ידע מעשי למימוש זכויות.

הפעילות בקליניקה משלבת תמהיל של פעילויות משפטיות בזירות פעולה מגוונות לרבות:

א. טיפול בפניות משפטיות קונקרטיות המגיעות מהציבור הרחב בנוגע לשאלות בתחום זכויות זקנים במגוון רחב של הקשרים חוקיים; הטיפול יכלול מגוון התערבויות, החל ממתן מידע משפטי ומענה לשאלות המשפטיות, דרך סיוע במילוי הטפסים וכתיבת מכתבי דרישה ופניה, דרך תיווך והפניה לארגוני סיוע יייצוג משפטיים, וכלה בסיוע בהכנת כתבי בי דין והגשתם לערכאה המשפטית הרלבנטית, בתיקים המעוררים סוגיות עקרוניות;

ב. סיוע במיצוי זכויות וניהול הליכים משפטיים פרטניים בסוגיות מרכזיות המעוררות סוגיות עקרוניות ו/או שאלות מדיניות חברתית רחבות (וזאת הן מתוך הפניות הפרטניות לעיל או מתוך פניות יזומות על בסיס ניתוח המצב המשפטי הקיים); במסגרת זו הסטודנטים יהיו מעורבים בגיבוש האסטרטגיה המשפטית הכרוכה בניהול התיק, מעורבות וסיוע בהכנת כתבי בי הדין, ליווי ונוכחות בדיונים בערכאות המשפטיות, וסיוע במכלול הפעולות הכרוכות בניהול ההליך המשפטי.

ג. כתיבת ניירות עמדה, הופעה בוועדות ציבוריות ובכנסת במסגרת הליכי לובי חקיקתי ו/או במסגרת ועדות הפועלות לביצוע רפורמות בהסדרים חוקיים קיימים (כגון הליכי רפורמה נוכחיים בתחום אפוטרופסות על זקנים, בתחום הרלבנטיות של חוק החולה הנוטה למות על חולי דמנציה, בתחום תרומות דם מצד זקנים, ועוד).

ד. העברת סדנאות לזקנים בנושאי הכנת ייפוי כוח ותכנון משפטי לקראת זיקנה, והעלאת מודעות ביחס לחשיבות הכללית של מודעות, ידע, ושימוש בכלי תכנון משפטיים לקראת זיקנה ולקראת אובדן כשירות על ידי זקנים, בני משפחותיהם, ואנשי מקצוע המטפלים בהם.

ה. כתיבת מדריכי זכויות ועלוני מידע לציבור הרחב המנגישים מידע במגוון זכויות משפטיות בזיקנה.

בנוסף במהלך הקליניקה הסטודנטים משתתפים בסמינר בהנחיית פרופ' ישראל (איסי) דורון.