דף הבית

 
החברה הישראלית, בדומה לשאר העולם הולכת ומזדקנת. עם העליה בתוחלת החיים עולות סוגיות מגוונות הקשורות במימוש זכותם של הזקנים בחברה לחיים ברווחה ובכבוד.
יחד עם זאת האוכלוסיה המבוגרת בישראל נחשפת להבניה חברתית שלילית כלפיה- גילנות- דבר המוביל להפליה והדרה במגוון תחומי חיים כגון: עבודה, בריאות וזכויות סוציאליות.
על מנת לעודד שיח זכויות ולא שיח צרכים בכל הנוגע לקבוצה זו, נדרשת עבודה משפטית- חברתית לשינוי מדיניות וקידום מעמדם של הזקנים באוכלוסיה כפרטים וכקבוצה. כיום רווחת ההכרה כי עולם זכויות הזקנים הינו חלק בלתי נפרד משיח זכויות האדם הכללי.

פעילות הקליניקה נעשית בשיתוף פעולה עם ארגון חברתי – עמותת המשפט בשירות הזיקנה – הפועלת יותר מעשור לקידום זכויות זקנים תוך שימוש בכלי פעולה משפטיים; וכן בשיתוף פעולה עם החוג לגרונטולוגיה, מדעי הזיקנה, באוניברסיטת חיפה, שהינו חוג לתארים מתקדמים המתמקד בהיבטים הרב ובין תחומיים של מדע הזיקנה.