פרויקטים

-          סבים וסבתות שכולים- הכנת נייר מדיניות וכתיבת הצעת חוק ודברי הסבר כתיקון לחוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום), תש"י-1950 . מטרת הפרויקט להוביל להכרה בכ- 2000 סבים וסבתות של חיילים שנפלו בשירותם הצבאי, כחלק מהמשפחה השכולה. מטרת ההכרה להעניק להם סטטוס וזכויות טיפול ושיקום ולא קצבה. הצורך עלה מסבים וסבתות ובני משפחתם שכן האבדן הוא קשה הן בשל הנכד ששכלו והן בשל אובדן התמיכה הנדרשת בטיפול בהם כיוון שהבן או הבת הפכו להורים שכולים.  עד כה הסטודנטים התקשרו עם גורמי מפתח בתחום כגון משפחות שכולות, מקבלי החלטות במשרד הרווחה, נפגשו עם ח"כ שולי מועלם  והכינו נייר מדיניות וטיוטת הצעת חוק המבקשת לתקן תקנת חוק משפחות חיילים שנספו במערכה וחוק נפגעי פעולות איבה. הצעת החוק מבקשת להוסיף הכרה לטיפול פסיכו סוציאלי לסבים וסבתות כחלק מהמעגל המשפחתי הראשון.  מצורף נייר העמדה

-          תמיכה בקבלת החלטות וייפוי כוח מתמשך- לאחרונה תוקן חקו הכשרות המשפטית והאפוטרופסות  המציע חלופות למינוי אפוטרופוס. להלן כתבה שהכינו הסטודנטים בקליניקה המסבירה את האפשרויות החוקיות החדשות בתחום זה לאזרחים ותיקים.  מצורפת הכתבה.

 

-          בקשת הצטרפות כידיד בית משפט לתיק של אזרחית ותיקה בת 90 שבמשך שני עשורים לא קיבלה את קצבת הזיקנה לה זכאית מביטוח לאומי. לאחר שגילתה זאת קיבלה באופן רטרואקטיבי רק עבור כ- 5 שנים. התובעת אמנם מיוצגת אך  מטרת ההצטרפות היא להשמיע את קולם של כלל האזרחים הותיקים,  להצביע על חשיבות קצבת הזיקנה לביטחונם הסוציאלי של אזרחים ותיקים ולהדגיש את חובת תום הלב של המוסד לביטוח לאומי כלפי מבוטחיו במיצוי זכויותיהם. 

 

-          הקליניקה אירחה קבוצת עורכי דין מארה"ב שהיו בסיור לימודי בישראל. עורכי הדין שייכים לארגון NAELA  (National Academy of Elder Law Attorneys) ארגון מקצועי המאגד אלפי עו"ד העוסקים במשפט וזיקנה מרחבי ארה"ב. במסגרת מפגש הלמידה ההדדי הקליניקה שיתפה אודות פעילותה המשפטית והמצב המשפטי- חברתי של זקנים בישראל ושמעה מחברי הקבוצה על פעילותם בתחום.   

  

-          פרויקט להטמעת ייפוי כוח רפואי משולב- במאי 2015 פורסם נוסח חדש לייפוי כוח רפואי שמאפשר בחירת מיופה כוח לקבלת החלטות רפואיות עתידיות הן למצבי חולי כרוניים והן למצבי סוף החיים.  במסגרת הפרוייקט הסטודנטים מרצים בפני הציבור הרחב בבתי חולים, בתי אבות, דיורים מוגנים וקהילות תומכות. בהרצאה ניתן מידע מעשי על מילוי הטופס וחשיבותו.

     

-          הקליניקה לקחה חלק בארגון והשתתפות בכנס "סוף טוב" ב- 22.3.2017 יחד עם עמותת "קשת המשאלות". הכנס עסק בסוגיות חברתיות, רפואיות ומשפטיות של קבלת החלטות והזכות לחיות בכבוד בסוף החיים. במסגרת הכנס הקליניקה העבירה סדנה בנושא הכנת מסמכים לקבלת החלטות עתידיות, ייפויי כוח והנחיות רפואיות מקדימות- מצורפות תמונות.

             

-          הגברת האכיפה על ניצול צרכני של אזרחים ותיקים-  לאור ריבוי בפניות המגיעות לקליניקה, הקליניקה זיהתה כי קיימת תופעה רחבה לפיה  חברות צרכניות העוסקות במכר מוצרים שונים בטלפון, פועלות בשיטות שיווק ומכירה שאינן לפי הוראות הגנת הצרכן כלפי אזרחים ותיקים.  הקליניקה מסייעת לפונים בפנייתם אך גם פנתה מספר פעמים, בשם הפונים, לרשות להגנת הצרכן וסחר הוגן במשרד הכלכלה על מנת שהרשות תשתמש בסמכותה להגברת האכיפה והטלת קנסות על אותן חברות. בכך הקליניקה מבקשת להביא לצמצום תופעת הניצול הצרכני. 

-           הקליניקה הגישה נייר עמדה למשרד המשפטים בעניין תזכיר חוק למניעת אלימות במשפחה (תיקון מס' 16 ) מניעת אלימות כלכלית- בחינת הרחבת תחולת החוק להגנה מפני אלימות כלכלית במשפחה כלפי אזרחים ותיקים. בנייר העמדה ביקשה הקליניקה להתאים את הוראות תזכיר החוק החדש לא רק למקרים של אלימות כלכלית בין בני זוג אלא גם לאלימות כלכלית כלפי אזרחים ותיקים על ידי בני משפחתם. במסמך מפורטים ההיבטים המיוחדים של  עבירה של ניצול כלכלי של אזרחים ותיקים, מתן דוגמאות לאלימות כלכלית כלפיהם במסגרה המשפחה (צוואות תחת השפעה בלתי הוגנת, קבלת כספים תחת איום שיפסיקו לטפל בבן המשפחה המבוגר וכיו"ב') והצעה להגדרות מתאימות בתזכיר החוק. מצורף נייר העמדה

 

-           התקבלה בקשת הקליניקה בשם העמותה למשפט וזקנה להצטרף כידיד בית משפט בתיק של עובד בן 60 +  שפוטר מחברת י.ב.מ. בתיק זה, בדומה לתיקים אחרים, בו הקליניקה מייצגת חושפת היא תופעות של גילנות – הפליה על רקע גיל במקומות עבודה.  

 
כתב תביעה - ורדה אלמוג