פרויקט השכלה נגישה

פרויקט " השכלה נגישה: שימוש​ ​הוגן בהשכלה הגבוהה"  

דיני זכויות יוצרים מהווים בשנים האחרונות אחד החסמים המרכזיים להנגשת חומרי לימוד  (כגון: מחקרים, מאמרים, הרצאות ומערכי שיעור, סיכומים, טבלאות, סרטים, צילומים ונתונים אמפיריים) לצורכי הוראה ומחקר במוסדות להשכלה גבוהה. הדבר נובע, בין היתר, מחוסר הוודאות המשפטי בנוגע לגבולות השימושים המותרים בחומרים אשר מוגנים בזכויות יוצרים. בחוק זכויות היוצרים החדש, שנחקק לאחרונה, הורחבו לכאורה גבולות השימושים המותרים, שכן החוק מתיר "שימוש הוגן ביצירה".  

עם זאת, גבולות השימושים המותרים אינם מוגדרים בצורה ברורה בחוק החדש וחוסר הוודאות המשפטי פוגע לעיתים בתפקודם של כל המוסדות להשכלה גבוהה.

נוצר אפקט מצנן בו גם שימושים מותרים והוגנים אינם מתרחשים עקב החשש לחשיפה משפטית. התוצאה היא שבמקרים רבים המוסדות נמנעים מפעילות לגיטימית. תופעה זו פוגעת לעיתים באיכות ההוראה והמחקר וביכולתם של המוסדות להשכלה גבוהה בישראל לשרת את שליחותם הציבורית.  

האקדמיה מהווה קהילה של יוצרי תוכן ומשתמשי תוכן לצורכי הוראה, חינוך ודעת. למוסדות להשכלה גבוהה תפקיד חשוב ביצירתו ובהנחלתו של ידע אקדמי, לציבור החוקרים, לסטודנטים ולציבור הרחב. תפקיד זה מקבל דגש מיוחד במדינת ישראל בה המוסדות להשכלה גבוהה הם ברובם מוסדות ללא כוונת רווח וחלקם אף מסתייעים בתמיכה ציבורית בהיקף זה או אחר.  

מטרתו של פרויקט "השכלה נגישה: שימוש הוגן בהשכלה הגבוהה" לסייע בשיפור הנגישות של חומרי הוראה ומחקר המוגנים בזכויות יוצרים בקרב המוסדות להשכלה גבוהה בישראל.  ​

מצ"ב להלן הכללים שגובשו - בעברית ובתרגום לאנגלית.​

כמו כן - מצ"ב קישורית למאמר שפורסם על הפרויקט (בשפה האנגלית): http://ssrn.com/abstract=1648408

 
  
  
  
  
Code of Best Practices [English Translation].pdf
  
10/3/2011 15:13IP Clinic
חוות דעת פטנטים.pdf
  
11/29/2012 16:16IP Clinic
עקרונות פעולה - בעברית.pdf
  
10/3/2011 15:13IP Clinic
תגובת הקליניקה למשפט וטכנולוגיה.pdf
  
11/29/2012 16:09IP Clinic