הפקולטה למשפטים אוניברסיטת חיפה
משפט בעולם משתנה

 

מועצת הסטודנטים של הפקולטה למשפטים באוניברסיטת חיפה היא הגוף המייצג את כלל הסטודנטים בפקולטה למשפטים. מטרת המועצה היא לייצג ולקדם את האינטרסים הייחודיים לסטודנטים במישור האקדמי, החברתי והתרבותי. חברי המועצה מבצעים את תפקידם בהתנדבות. במועצה חברים סטודנטים וסטודנטיות – נציגי כל הכיתות והשנים.

 


פעילות המועצה איננה רק לטובת הסטודנטים בפקולטה, אלא גם לטובת הקהילה בחיפה ובכלל. במסגרת פעילותנו, בולטים שני פרוייקטים חשובים עבור הקהילה אותם מבצעת המועצה דרך קבע:
אירוע ההתרמה השנתי - במהלך ארבע השנים האחרונות מקיימת המועצה אירועי התרמה. בשנה האחרונה אורגן אירוע התרמה לטובת עמותת אלו"ט. המועצה גייסה בשנה האחרונה את כל השירותים שנדרשו לאירוע בתרומה, ובנוסף גם פרסים להגרלה (נופש, מנוי חדר כושר, סט אוגדן חקיקה וכד') שאפשרו גיוס תרומות נוספות. באירוע האחרון גויסו 26,450 ₪. 

 


פרויקט התנדבות חברתית-משפטית  - המועצה שמה לה למטרה לאפשר לסטודנטים לשלב פעילות התנדבותית ועיסוק בנושאים משפטיים כפי שהם באים לידי ביטוי בפרקטיקה. השנה מתוכנן פרויקט התנדבות חברתית-משפטית בשיתוף עם עמותת "אומ"ץ" הנלחמת בשחיתות שלטונית. בפרויקט יחולקו הסטודנטים לצוותים משפטיים. כל צוות ילווה ע"י עורך דין ויעסוק בקייסים עדכניים בהם עוסקת העמותה.