הפקולטה למשפטים אוניברסיטת חיפה
משפט בעולם משתנה

 

 

כעת - רישום מאוחר לקליניקות לשינוי חברתי תשע"ז   

הפקולטה למשפטים בחיפה איננה מנותקת מההוויה סביבה.

תרומתה של הפקולטה לחברה נעשית בכמה רמות, כאשר הרציונאל המנחה הוא שימוש בערך המוסף האקדמי כדי לסייע לקהילה ואף להשפיע על שינוי מדיניות בתחומים שונים.

המסגרת העיקרית המובנית היא התוכנית הקלינית, במסגרתה סטודנטים עוסקים במחקר אקדמי, המשרת קהילות שונות סביבנו: אסירים, מיעוטים, נשים, נאשמים בפלילים, אנשים עם מוגבלות נפשית עובדים בסכסוך עם מעבידים ועוד. הקליניקות מאפשרות עיון ביקורתי על מערכת המשפט, זיהוי חסמים וכשלים בתוכה ופעילות משמעותית להסרת כשלים אלו. אין המדובר  בהכרח בסיוע ישיר ליחיד או יחידה, אלא בהתמודדות עם סוגיות שלהן חשיבות חברתית והקרנה היקפית רחבה. העיון האקדמי המעמיק הוא המאפשר לנו לחולל שינוי חברתי.

אך החיבור לקהילה נעשה גם בצינורות אחרים.

"הזמנה לאוניברסיטה" הוא פרויקט שעניינו קרוב ילדים שדרכם לאוניברסיטה אינה מובטחת, בדרך של יצירת חוויה לימודית אקדמית בקמפוס, תוך פילוס נתיב ראשוני למוסד זה. התרומה היא במישור ההוראה, בניסיון להנגיש את היכל השן האקדמי גם למי שמסלול חייהם אינו מובילם לפתחו של מוסד זה.

סטודנטים רבים בפקולטה מסייעים באופן ישיר למי שזקוקים לשירותים משפטיים מינימאליים וידם אינה משגת, בפעילות וולונטארית במסגרת עמותת "הל"ב", זאת ללא כל קרדיטציה או תמורה.

רבים מחברי הסגל בפקולטה פעילים בארגונים של החברה האזרחית, או נרתמים למאבקי זכויות – כל אחד ואחת על פי תחום התמחותם.

מועצת הסטודנטים של הפקולטה הציבה לעצמה כאחת ממטרותיה גם את התרומה החברתית, אף ללא כל קשר לעשייה משפטית, וחלק מתרומתה נעשה ברמה הפילנתרופית מתוך סולידאריות חברתית מוצהרת.

 

הפקולטה למשפטים באוניברסיטת חיפה פועלת מתוך אמונה אמיתית שהמשפט הוא גם כלי אפשרי לשינוי חברתי, וכי ראוי שקהיליית המשפטנים העתידית הצומחת כאן תמשיך ותפעל מתוך תחושת שליחות זו.