הפקולטה למשפטים אוניברסיטת חיפה
משפט בעולם משתנה

​​מטרת הלימודים

לימודי התואר השלישי מיועדים להכשרת חוקרים במסגרות ההשכלה הגבוהה והם מבוססים על עבודת מחקר עצמאית. 

יו"ר ועדת הדוקטורט: פרופ' מיכל גל