הפקולטה למשפטים אוניברסיטת חיפה
משפט בעולם משתנה
 

תוכנית מעבר לסטודנטים מצטיינים
סטודנטים מצטיינים, הנמצאים בתחום 5% הגבוהים בשנתון, ו/או בעלי ממוצע 93 ומעלה בתום שנה א ,
יכולים להגיש גיליון ציונים ומדרג לשם קבלה שנת לימודים מתקדמת. ההרשמה הינה לשנה ב' בלבד.

צרף קובץצרף קובץ
|
בדיקת איות...בדיקת איות...

שם *


שם משפחה *


טלפון נייד


דוא"ל *


קבצים מצורפים