הפקולטה למשפטים אוניברסיטת חיפה
משפט בעולם משתנה

מזכירות סטודנטים

גב' שגית חיים
טלפון: 04-8249102
פקס:
04-8249398
דוא"ל: shaim@univ.haifa.ac.il
   

 

קישורים נוספים

אוניברסיטת חיפה
מרכז ההרשמה

דיקנאט הסטודנטים - מידע על מלגות, מעונות, מילואים ועוד.
אגודת הסטודנטים באוניברסיטת חיפה
מועצת הסטודנטים של הפקולטה למשפטים