מלגות לתואר שני

חדש! הפקולטה למשפטים שמחה להכריז על מלגות חדשות לתלמידי התואר השני במשפטים. הודעה מפורטת על מועדי ההגשה למלגות והקריטריונים לחלוקתן תתפרסם בתחילת סמסטר ב'.

למידע על מלגות - פרטים באתר הרשות ללימודים מתקדמים

  לאתר הרשות ללימודים מתקדמים