דף הבית

 

המרכז הבינלאומי לסיכון, אחריות וביטוח 

ע"ש וילי ז' אפטוביצר

Willi Z. Aptowitzer International Center 

for Risk​​, Liability, and Insurance


סימפוזיון: דיני ביטוח - סוגיות עכשוויות

Contemporary Issues in Insurance Law


מצפור רבין, אוניברסיטת חיפה

16.12.2015

14:00-14:15 התכנסות וברכות

פרופ' טל ז'רסקי, מנהל (בפועל) המרכז הבינלאומי לסיכון, אחריות וביטוח ע"ש וילי ז' אפטוביצר


14:15-15:45 כיוונים חדשים בפרשנות חוזי ביטוח

(מושב בעברית)

יו"ר: עו"ד נטע דורפמן-רביב, מנהלת מערך הביטוח, גופים מוסדיים ותחום הבריאות, הרצוג פוקס נאמן

  • כב' השופטת יעל וילנר, בית המשפט המחוזי בחיפה - "מועד כריתת חוזה ביטוח אל מול מועד תחילת הכיסוי הביטוחי - מגמות וחידושים"
  • עו"ד ליאורה הירשהורן, סגנית בכירה לממונה על שוק ההון, משרד האוצר - "פרשנות חוזי ביטוח אגב בירור תלונות ציבור באגף שוק ההון ביטוח וחסכון"
  • פרופ' חיים זימן,  Villanova University – School of Law - "Are Insurance Policies Contracts?:The View Emerging from theRestatement of Liability Insurance
  • ד"ר יהודה אדר, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת חיפה - "דין חוזה הביטוח -מנקודת המבט הישראלית"

15:45-16:45 הרצאת אורח (Keynote) (ההרצאה תועבר באנגלית)

Prof. Tom Baker, University of Pennsylvania Law School

The American Law Institute’s Restatement of the Law Liability Insurance

16:45-17:00 הפסקה

17:00-18:15 הפליה בביטוח בעידן הביג דאטה (מושב באנגלית) - Big Data, Discrimination and Insurance

Chair: Prof. Doron Kliger, Chair, Department of Economics, University of Haifa

  • Dr. Luca P. Marighetti, Group Head of Strategy, Zurich Insurance Company Ltd., Switzerland - “The Price of Equality and the Unfairness of Privacy”
  • Prof. Ronen Avraham, Tel Aviv University, Faculty of Law & Texas University -"Discri​​mination in Insurance"
  • Prof. Tal Zarsky, University of Haifa, Faculty of Law - “Exploring the Normative Justifications for Insurance Anti-Discrimination Policy"


ההשתתפות אינה כרוכה בתשלום, אך כרוכה בהרשמה מראש.​

הרשמה