הפקולטה למשפטים אוניברסיטת חיפה
משפט בעולם משתנה

 evC

  • 12
    ספטמבר
    2017
    הכנס השנתי השני בקניין רוחני ע"ש עו"ד ארנן גבריאלי ז"ל