Skip Navigation LinkscompetitionLaw


אתגרי דיני ההגבלים העסקיים במאה ב-21

השפעות של התפתחויות טכנולוגיות על דיני ההגבלים העסקיים

​כנס בינלאומי:  אתגרים חדשים לפתחם של דיני ההגבלים העסקיים במאה ה-21, בתאריך: 8-9.5.2014

הכנס יעסוק במנעד רחב של תחומים, בין היתר, בהשפעות של התפתחויות טכנולוגיות על התחום כמו גם בהשפעות של המחאה חברתית על תפקידי החוק. לצורך דיון בנושאים אלו יגיעו מיטב המומחים בהגבלים עסקיים בעולם, לרבות מאוניברסיטאות אוקספורד, ברקלי, ג'ורג'טאון ו-NYU. הכנס ייערך ברובו במתכונת של וורקשופ אך יכלול גם חלק הפתוח לקהל הרחב.
 
מארגנת אקדמית: פרופ' מיכל גל