Skip Navigation LinksAbortion-Reform


כנס לקראת רפורמה בחוק ההפלות הישראלי

השקת המרכז למגדר, משפט ומדיניות חברתית

מארגנת: ד"ר נויה רימלט​​

"הצעת חוק הפסקת היריון, נכתבה על ידי ד"ר נויה רימלט ועו"ד טלי איזנברג מהמרכז למשפט, מגדר ומדיניות חברתית".

תמליל הכנס

תמונות נבחרות מהכנס