Skip Navigation LinksEvent1


שולחנות עגולים מינרבה

בכנס, הראשון מסוגו בישראל, יתקיים דיון מקצועי-אקדמי וסיעור מוחות על האתגרים המשפטיים הכרוכים במצבי חרום בישראל

מרכז מינרבה לחקר שלטון החוק במצבי חרום באוניברסיטת חיפה

כנס שולחנות עגולים בנושא משפט ומצבי חרום

אוניברסיטת חיפה, יום ראשון, 17 בפברואר 2014, 9:30-17:00

 

בכנס, הראשון מסוגו בישראל, יתקיים דיון מקצועי-אקדמי וסיעור מוחות על האתגרים המשפטיים הכרוכים במצבי חרום בישראל.

בתכנית:

מושב מליאה: היבטים משפטיים של מצבי חרום בישראל

בהשתתפות מרצים אורחים מבכירי משרד המשפטים, המשרד להגנת העורף, רשויות מקומיות וכן צוות חוקרי מרכז מינרבה לחקר שלטון החוק במצבי חרום: פרופ' גד ברזילי, פרופ' עלי זלצברגר ופרופ' אמנון רייכמן.

דיון בשולחנות עגולים

דיון מונחה על האתגרים המשפטיים העולים משלושה סוגים של מצבי חרום: אסונות טבע, משברים כלכליים-חברתיים ופעולות טרור, בשלושה שלבים: בשלב ההיערכות והמניעה (לפני מצב החרום), בשלב המענה וההתמודדות (תוך כדי מצב החרום) ובשלב החזרה לשגרה, שיקום ופיצוי (אחרי מצב החרום)

 

יועצים משפטיים העוסקים בנושא מוזמנים!

ההשתתפות ללא תשלום

להרשמה