הפקולטה למשפטים אוניברסיטת חיפה
משפט בעולם משתנה

 evC


הכנס השנתי השני בקניין רוחני ע"ש עו"ד ארנן גבריאלי ז"ל