Skip Navigation LinksOrientationDay


יום אוריינטציה

 

בימים שני ושלישי, 12-13/10/15, בין השעות 9:00-17:30, יתקיימו שני ימי הכנה מרוכזים לקראת שנת לימודיכם בפקולטה למשפטים באוניברסיטת חיפה. ימי ההכנה מתקיימים במסגרת הקורסים "מקורות המשפט הישראלי" ו"מיומנויות משפט ומידע" וההשתתפות בהם הינה חובה.

במהלך ימי ההכנה יועברו שיעורים עיוניים הן במסגרת הקורסים "מיומנויות משפט ומידע" ו"מקורות המשפט הישראלי", והן בנושאים כלליים יותר, שעיקרם אופי הלימודים בפקולטה למשפטים, תוכנית הלימודים לאפיק המעבר ועוד.

ביום ההכנה הראשון נתכנס בשעה 9:00 בחדר 5008 (בבניין "רבין" - ייתלו שלטי הכוונה).