Skip Navigation LinksSeminar1805


סמינר מחלקתי עם Prof. Yair Listokin

 

פרופ' Yair Listokin  מהפקולטה למשפטים באוניברסיטת ייל, ירצה על ספרו החדש על Law and Macroeconomics.

יאיר הפנה אותנו לקובץ הספר שנקרא .Yair Listokin Israel.2016 כמו כן הוא צירף קובץ ובו הקדמה על מקרו כלכלה למי שמתעניין ורוצה להעמיק.