Skip Navigation LinksSeminar2110


סמינר מחלקתי עם ד"ר עדו שחר

"עולה על בריקדת הפטריארכליות: בית הדין השרעי והתנגדותו למינוי בוררת אישה בהליכי גירושין. זאת כותרתו של הסמינר שיועבר ע"י ד"ר עידו שחר. הסמינר יתקיים במשותף עם פורום משפט וחברה.הסמינר יחל בשעה 12:30.