Skip Navigation LinksSeminar6515


סמינר מחלקתי עם עופר שנהר לבנון

ביום רביעי ה-6.5.15 בין השעות 12:00-14:00 יתקיים סמינר מחלקתי.

הסמינר בנושא "בית המשפט העליון והאתוס של הסכסוך הישראלי-פלסטיני: ששה עשורים של שפיטה."

מאמר מצורף,  בעדיפות ראשונה כדאי לקרוא עד עמ' 31 (כולל).

 

עופר שנער לבנון הוא מרצה בבית הספר לעבודה סוציאלית ובמחלקה למינהל ומדיניות ציבורית במכללת ספיר, במחלקה לעבודה סוציאלית במכללת רופין ובבית הספר לתלמידי חו"ל באוניברסיטה העברית. עופר מסיים בימים אלה כתיבת דוקטורט העוסק בבחינת ביטויי האתוס של הסכסוך הישראלי-פלסטיני בפסיקותיו של בית המשפט העליון הישראלי בהנחייתם של פרופ' דוד קרצ'מר ופרופ' דניאל בר-טל בפקולטה למדעי החברה באוניברסיטה העברית. לאחר סיום תואר ראשון במשפטים ותואר ראשון בהצטיינות בלימודי פילוסופיה מאוניברסיטת תל אביב היה עופר ממקימי הקליניקה למשפט ורווחה וניהל את הקליניקה לזכויות אדם בפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל אביב. לאחר מכן למד לתואר שני בתוכנית Global Public Law Service של בית הספר למשפטים באוניברסיטת ניו יורק. עופר שימש חוקר עבור ה International Center for Transitional Justice וניהל את המחקר בפורום המשפחות השכולות הישראלי פלסטיני.