Skip Navigation Linksbarak14


פרופ' אהרון בנושא ה"שופט במדינה דמקורטית"

מועצת הסטודנטים למשפטים אירחה את נשיא בימ"ש העליון לשעבר פרופ' אהרון ברק

להרצאה בנושא ה"שופט במדינה דמקורטית" ושיח פתוח עם הסטודנטים בפקולטה.

המפגש היווה חלק משלל פעילויות המועצה אשר באות להעשיר את קהל הסטודנטים בפקולטה הן בפן האקדמי והן בפן התרבותי.

         ​