Skip Navigation Linksconfession


דיון בנושא הודאות שווא

המרכז לחקר פשיעה, משפט וחברה מארח את מר יוסף זוהר ועו"ד דרור ארד איילון

המרכז לחקר פשיעה, משפט וחברה מארח את

מר יוסף זוהר ועו"ד דרור ארד איילון

לדיון בנושא

הודאות שווא  

המרכז לחקר משפט פשיעה וחברה והקליניקה של הסניגוריה הציבורית את עו״ד דרור ארד איילון ואת מר יוסף זוהר שזוכה מהאשמה ברצח וזכה לאחרונה לפיצוי מהמדינה בגין ההליכים שנוהלו נגדו.

מעט על הפרשה ניתן לקרוא כאן
http://www.haaretz.co.il/news/law/1.1593156

או בקובץ המצורף

במפגש יוצגו קלטות מהחקירה המשטרתית וידונו הסיכונים למעצר חפים
ולהודאות שווא על רקע פרשה האמורה
.

המפגש ייערך ביום ראשון ה-10 במאי 2015 בין השעות 16:15-19:30 בחדר 3021.

המפגש פתוח לכל בלא תשלום, אך כרוך בהרשמה מראש.

להרשמה אנא פנו לגב' לילי פייביש שור באימייל 

 lschor@law.haifa.ac.il