הפקולטה למשפטים אוניברסיטת חיפה
משפט בעולם משתנה

 evC


טקס מצטייני דיקן