הפקולטה למשפטים אוניברסיטת חיפה
משפט בעולם משתנה

 evC


טקס הענקת מלגות ע"ש עו"ד יוסף פתאל ז"ל