Skip Navigation Linksgrad15


טקס הענקת תואר בוגר (LL.B) במשפטים

 

דברי ח"כ בני בגין בטקס הבוגרים

ח"כ בני בגין בנאום על זכויות האזרח, רומז לדברי סגן שר הפנים ירון מזוז:
"האם לריבון, לעם, מותר לפגוע, באמצעות נציגיו בכנסת, בזכויות יסוד של היחיד או של מיעוט? רוב בלתי מרוסן עלול להיות דורסן!".
עוד אמר ח"כ בגין בטקס הענקת תארים לבוגרי הפקולטה למשפטים באוניברסיטת חיפה כי אין כל בסיס לסיסמה 'אין זכויות בלי חובות': הוא שאל בציניות "באיזו מידה אי מילוי החובות מתיר את שלילת הזכויות. איזה זכויות מציעים לשלול תמורת איזו חובה שאין ממלאים? מה ישללו מן האזרחים שאינם ממלאים חובות? הזכות לחירות? הזכות לחתירה לאושר? הזכות לבחור? הזכאות לביטוח לאומי? הזכות לחינוך? המטיפים לסיסמה זאת אינם מגלים לנו את המחירון, אבל הסיסמה מוסיפה להקשות. אין התניה ואין להתנות. השלטון אינו מעניק זכויות אזרח. הן הוענקו לו על ידי בוראו ואינו רשאי ליטול אותן ממנו. 
בנאום שנשא לפני זמן קצר בטקס חלוקת תארים לבוגרי הפקולטה למשפטים באוניברסיטת חיפה, התייחס ח"כ בני בגין לזכויות האזרח בישראל ורמז לדבריו של סגן שר הפנים, ירון מזוז: "גם לפני 50-60 שנה השתמשו באי-מילוי כל החובות על ידי ערבים כתירוץ לשלילת זכויותיהם. כך, מבחינת יחסי יהודים וערבים בישראל, איבדנו 18 שנים, עד לביטול הממשל הצבאי ב- 1966. אציין כי אבי מורי ותנועת החירות שעמד בראשה היו מראשי הנאבקים בממשל הצבאי והתנגדו כפי שהוא כתב לפני 50 שנה,  להפרת "זכויות של כל אזרח, אף לא באמתלה של "שעת חרום".
"כדי לצקת תוקף ממשי בסיסמה 'אין זכויות בלי מילוי חובות' נדרש מחירון. אם 'אין זכויות ללא חובות' - צריך להסביר באיזו מידה אי מילוי החובות מתיר את שלילת הזכויות. איזה זכויות מציעים לשלול תמורת איזו חובה שאין ממלאים? מה ישללו מן האזרחים שאינם ממלאים חובות? הזכות לחירות? הזכות לחתירה לאושר? הזכות לבחור?
הזכאות לביטוח לאומי? הזכות לחינוך? המטיפים לסיסמה זאת אינם מגלים לנו את המחירון, אבל הסיסמה מוסיפה להקשות. אין התניה ואין להתנות. השלטון אינו מעניק זכויות אזרח. הן הוענקו לו על ידי בוראו ואינו רשאי ליטול אותן ממנו. זכויות המולדות והטבעיות של האדם איתו תמיד: בשבתו בביתו ובלכתו בדרך ובשוכבו ובקומו.
חובת מימושן וחובת ההגנה עליהן מוטלת על המדינה".
ח"כ בגין הוסיף: "אני יהודי מארץ ישראל – אני חש הזדהות עם עמי במובן הרוחבי והאנכי כאחד: הזדהות עם בני עמי באשר הם היום ועם אבותי ועם המסורת שהנחילו לנו מן העבר. יש לי גם אחריות כלפי בני עמי בעתיד ומתוך זאת גישתי: אחרי 1900 שנה של היעדר ריבונות יהודית בארץ ישראל, מתנה נפלאה היא היכולת להימנות עם הרוב היהודי במדינת היהודים האחת והיחידה בתבל. אולם קיום הרוב היהודי בארצנו מקים ממנו ומתוכו גם חובה: חובת הרוב להושיט יד תמיד, ליזום, לעשות ברציפות למרות המכשולים, לפעול בעקביות למימושי שווי זכויות לכל אזרחי ישראל".
בגין המשיך את דבריו ואמר: "באומרי זאת , אינני עוצם את עיני מקרוא מצעים פוליטיים, המכוונים לשנות מן היסוד את מהותה של מדינת יהודים, מראות גישות שעל פיהן ישראל תוכננה בחטא והוקמה בעוול. אינני מתעלם מתוכניות המבקשות להפוך את מדינתנו למדינת כל לאומיה, כלומר לפרק אותה ממשמעותה העמוקה, ההיסטורית ובכך לשלול ממנה את טעם קיומה. אבל, כל הדברים הללו אינם פוטרים אותנו, בני הרוב היהודי, מעשייה מתמדת לשיפור המצב, מחתירה קבועה ונמרצת ליישום העיקרון הנעלה של שיוויון הזכויות לכל אזרחי ישראל. בכך, לא בנדיבות אנחנו נוהגים – את חובתנו אנחנו ממלאים".
 ח"כ בגין ציין כי האמירה 'הכנסת  מייצגת את הריבון - העם והממשלה הנשענת על רוב בכנסת מייצגת את רצון הריבון' היא "היתר לאחדים הנמנים עם לחוקק כעולה על רוחם'. השאלה מי מייצג את הריבון היא משנית. השאלה העיקרית היא האם לריבון, לעם, מותר לפגוע, באמצעות נציגיו בכנסת, בזכויות יסוד של היחיד או של מיעוט?
רוב בלתי מרוסן עלול להיות דורסן!". עוד אמר:"גם אם היחיד עומד מול נציגי החברה כולה – הקפדה על זכויות היסוד שלו עשויה להיות חשובה יותר מנהמת ליבם של הרבים.
אם אין הרוב משכיל להבין כי עליו להגביל את עצמו – יש לשמר ולחזק את הכלים המגבילים אותו". עם זאת, ציין ח"כ בגין, כי ניכרת התקדמות בהשתלבות אזרחי ישראל הערבים בחברה הישראלית.
לפני ארבע שנים, שנים בהיותי חבר הממשלה ה-32, הצעתי נוסח קצר של חוק יסוד:
'מדינת ישראל, שיבטא את תמצית מהותה של מדינת ישראל. בשבוע שעבר הנחתי את הצעת החוק בכנסת כדלקמן: 'ישראל היא מדינת הלאום של העם היהודי, המושתתת על יסודות החירות, הצדק והשלום לאור חזונם של נביאי ישראל ומיימת שוויון זכויות לכל אזרחיה'. שני חלקי המשפט נעדרים מספר החוקים שלנו. שניהם חיוניים, לא זה בלי זה, ועל יסוד השלימות הזאת אני מקווה לתמיכת הכנסת בהצעת חוק זו".
ח"כ בגין סיים את דבריו באיחולי הצלחה לבוגרים: "אני מאחל לכם הבוגרים שתאמצו השקפה על משמעות הצדק ודרכי האמת זכויות הפרט משמעות הענישה ומקורות העבריינות וגם על זכויות העצורים, הנחקרים והכלואים".